Khoản vay đã được duyệt: 1742827

Khoản vay online với lãi suất 0%

Khoản vay đầu không lãi suất
đến 10.000.000đ cho tất cả mọi người!
Vào tài khoản hoặc tiền mặt

Tôi muốn nhận:

đ

Điều khoản ưu
đãi sẽ kết thúc sau:
00:00

Số lượng hồ sơ đăng ký trong hôm nay 1737

1 phút trước:
Vui, đã được hoàn tất 800 000 đ
2 phút trước:
Ba, đã được hoàn tất 5 000 000 đ
3 phút trước:
Thi dieu linh, đã được hoàn tất 24 800 000 đ

Không giấy chứng
nhận bổ sung

Không giấy tờ bổ sung,
quyết định tức thì

Nhận tiền ngay trong
ngày gửi hồ sơ vay

Tiền sẽ nhận được ngay
trong 15 phút

Không có khoản tiền
và phí ẩn nào

Điều khoản vay
hoàn toàn minh bạch

Cách nhận

Sau khi bạn đăng ký hồ sơ vay sẽ có người liên hệ với bạn để hỏi lại chi tiết nhận khoản vay. Trong một số trường hợp, có thể mất tới 15 phút

Bạn lưu ý là nhân viên của công ty sẽ không bao giờ gọi ra và không đòi tiền khách hàng . Nếu có người gọi cho bạn và yêu cầu thanh toán tiền, đó có nghĩa là kẻ lừa đảo đang gọi cho bạn!

Biết thêm về Lịch sử tín
dụng của mình

Điểm score là gì?

Điểm đánh giá khả năng thanh toán các khoản vay của một người.
Mức độ mà người vay tương ứng càng cao thì khả năng nhận được
tiền càng cao và các điều khoản vay sẽ tốt hơn dành cho người vay đó.
Để nhận được lịch sử tín dụng của mình, hãy điền hồ sơ đăng ký vay.

Điền hồ sơ vay

Về dịch vụ

Dịch vụ creditnice-vn.com cung cấp dịch vụ chọn lựa phương án tốt nhất để vay tiền. Chúng tôi hợp tác với các tổ chức cung cấp các điều khoản vay khác nhau để nhận tiền trên toàn lãnh thổ VIệt Nam. Chúng tôi không ngừng làm việc để mở rộng danh sách các công ty đối tác. Do đó, bằng cách điền vào hồ sơ đăng ký trên nền tảng của chúng tôi, bạn sẽ nhận được các điều khoản thuận lợi để nhận tiền! Trong tương lai, ngân hàng hoặc tổ chức tài chính vi mô có thể yêu cầu các giấy tờ bổ sung. Hồ sơ vay chỉ được cá nhân điền!

Hậu quả của việc không thanh toán khoản vay

Trong trường hợp không hoàn trả số tiền vay hoặc số tiền phí và lãi vay trong thời hạn quy định, bên cho vay sẽ buộc phải tính phí phạt chậm thanh toán. Hầu hết các bên vay đều hỗ trợ và cho thêm 3 ngày làm việc để thanh toán. 3 ngày bổ sung sẽ được cung cấp trong trường hợp, ví dụ, nếu chuyển khoản ngân hàng mất nhiều thời gian hơn bình thường. Tuy nhiên, nếu không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ phía bạn trong một thời gian dài, tiền phạt chậm thanh toán sẽ bị tính trung bình là 0,10% số tiền gốc đối với các khoản vay, trung bình 0,03% số dư nợ đối với các khoản vay tiêu dùng và thẻ tín dụng. Nếu bạn không tuân thủ các điều khoản trả nợ và khoản vay, thông tin của bạn có thể được chuyển sang các bên thứ 3 hoặc CIC, điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến lịch sử tín dụng và xếp hạng tín nhiệm vay của bạn. Khoản nợ có thể được chuyển đến một cơ quan thu hồi nợ bên thứ 3. Trong trường hợp bạn để khoản vay trễ hạn thì việc gia hạn thêm khoản vay là không thể.

Bên vay luôn thông báo cho bạn về tất cả các thời hạn thanh toán bằng SMS hoặc email đúng hạn. Chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện thanh toán vào ngày bạn nhận được những thông báo nhắc này. Bằng cách thanh toán đúng hạn, bạn xây dựng một lịch sử tín dụng tốt, điều này làm tăng xếp hạng tín dụng của bạn và cơ hội nhận được khoản vay với các điều khoản thuận lợi hơn trong tương lai.

Ví dụ cách tính khoản vay

Nếu bạn vay số tiền 30.000.000đ trong 3 tháng với lãi suất là 4,5% trong 1 tháng, thì sau hết thời hạn vay thì khoản tiền bạn phải trả thêm là 4.050.000đ. Có nghĩa là tổng tiền bạn sẽ phải trả là 34.050.000đ. Dưới đây là cách tính lãi để có thể tự tính số tiền phải trả (bao gồm cả lãi) cho người dùng dịch vụ trung bình. Số tiền - 30.000.000đ, lãi suất vay 1 tháng - 4,5%, thời hạn vay - 3 tháng. 4,5 (%) * 3 (tháng) = 13,5% trong 3 tháng (13,5% * 30.000.000đ (số tiền vay)) / 100% = 4.050.000đ (số tiền lãi được tính) 30.000.000đ + 4.050.000đ = 34.050.000đ - là tổng số tiền phải trả sau 3 tháng. Trong trường hợp vi phạm thời hạn thanh toán, số tiền phạt sẽ được áp dụng từ 0,10% số tiền quá hạn mỗi ngày, nhưng không quá 10% số tiền vay. Trong trường hợp quá hạn nhiều ngày thông tin sẽ được chuyển tới CIC. Gia hạn khoản vay chỉ được áp dụng khi thông báo bên cho vay kịp thời (trước ngày đến hạn thanh toán) và thanh toán khoản lãi được tính trong thời hạn ban đầu của khoản vay. Không có phí bổ sung nào để được gia hạn khoản vay.